Đảng bộ Sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 20/12/2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.