Tọa đàm nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chiều ngày 30/6/2022, Chi bộ Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Tọa đàm “Nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 30/6/2022, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tọa đàm “Nâng cao vai trò của Bí thư Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng”

Chiều ngày 27/4/2022, Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Thi đấu TDTT trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao vai trò của Bí thư Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng”.