Điện Bàn kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức Hội thi Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2016

Sáng ngày 17/6/2016, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Thọ, Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Điện Bàn tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Hội thi Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2016.

Đại Lộc: Tổ chức Lễ phát động và Hội thi Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình lần thứ I - năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 11/3/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội thi Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016;

Khai mạc Hội thi Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc toàn quốc năm 2016

Sáng ngày 11/10/2016, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc hội thi Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc toàn quốc năm 2016.