Chi bộ Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam tổ chức buổi Toạ đàm “Vai trò Bí thư Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh”

Chiều ngày 29/3/2024, Chi bộ Ban Quản lý Di tích và Danh thắng trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Toạ đàm với nội dung “Vai trò Bí thư Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh”. Đây là một trong ba Chi bộ được Đảng ủy giao tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 (bao gồm Chi bộ Nghiệp vụ Văn hóa, Quản lý Thể dục thể thao).

A group of people sitting at a table

Description automatically generated


Toàn cảnh Buổi Tọa đàm

Đồng chí Hoàng Thị Bích Hạnh - Bí thư Chi bộ và đồng chí Hồ Xuân Ring – Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Di tích và Danh thắng chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự buổi Tọa đàm có đồng chí Lê Bá Vương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở dự và đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Văn phòng Sở, Nghiệp vụ Văn hóa, Quản lý Thể dục thể thao, Quản lý Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Thư viện, Trung tâm ĐT&ĐTDTT; các đồng chí trong Chi ủy, toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Quản lý Di tích và Danh thắng.

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Hoàng Thị Bích Hạnh - Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Di tích và Danh thắng trình bày báo cáo đề dẫn “Vai trò của Bí thư Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh”. Báo cáo nêu ra vai trò quan trọng của Bí thư chi bộ trong việc tổ chức các hoạt động của đơn vị, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ và các tổ chức ở đơn vị. Sự mẫu mực của người bí thư chi bộ sẽ là tấm gương sáng thu phục, lôi cuốn quần chúng, đoàn kết tập hợp quần chúng của đơn vị tự giác, hăng hái, tích cực trong thực hiện chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ của cơ quan. Bí thư chi bộ cũng là người giữ trọng trách cao nhất trong chi bộ, chi ủy; đồng thời cũng là một đảng viên trong chi bộ. Vì vậy, ngoài việc phải nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các công việc của chi bộ, Bí thư Chi bộ cũng phải tôn trọng sự lãnh đạo tập thể của chi ủy, chi bộ; phải gương mẫu chấp hành các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của tổ chức và cùng với chi ủy góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở, phải đi sâu các mặt công tác cơ sở.