Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2024

Sáng 26.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, toàn Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đạt kết quả tốt trên hầu hết các lĩnh vực phụ trách. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở bám sát chức năng nhiệm vụ của ngành, thường xuyên triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động…

422809758 7065266460259902 7109394170825673861 n
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ký giao ước thi đua năm 2024


Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Công chức, viên chức, người lao động toàn Sở đã thực hiện tốt nội dung giao ước thi đua năm 2023.Triển khai thực hiện 13 chỉ tiêu đề ra, kết quả có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 03 chỉ tiêu chưa đạt.