Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2024

Sáng 26.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.