Tổng kết Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Sáng 11.1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.