Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào Cơ Tu và Giẻ-Triêng trên địa bàn huyện Nam Giang

Từ ngày 10/10/2023 đến ngày 13/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 03 lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã Zuôih, Đắc Tôi và Đắc Pre (huyện Nam Giang).

Chương trình tập huấn nằm trong Kế hoạch số 116/KH-SVHTTDL ngày 18/9/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2022 - 2023 và Kế hoạch số 117/KH-SVHTTDL ngày 25/9/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Giang, năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn, truyền dạy sử dụng cồng, trống, chiêng của người Cơ tu được tổ chức tại xã Zuôih với sự tham gia của 46 học viên là đồng bào dân tộc Cơ tu, được truyền dạy bởi Nghệ nhân ưu tú Pling Hạnh và nghệ nhân trẻ Bling Đhóc. Trong hai ngày tổ chức truyền dạy các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về không gian văn hóa cồng, trống, chiêng các dân tộc thiểu số Quảng Nam; đặc điểm, chức năng, biểu tượng của văn hóa cồng, trống, chiêng của người Cơ tu ở Quảng Nam; quy trình kỹ thuật, nghệ thuật chế tác và hệ thống nhạc cụ, diễn tấu, nghi thức, thang âm cồng, trống, chiêng. Lớp tập huấn đã làm phong phú kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thực hành kỹ năng diễn tấu, vũ điệu và các nghi thức sử dụng cồng, trống, chiêng của người Cơ tu nhằm nhân rộng và phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người Cơ tu nói riêng và đồng bào các dân tộc miền núi Quảng Nam nói chung, khơi dậy niềm đam mê đối với nhạc cụ truyền thống trong đồng bào, nhất là thế hệ trẻ. Thông qua lớp học, các học viên đã cơ bản nắm được nhiều nội dung về lý thuyết và thực hành cũng như cách sử dụng cồng, trống, chiêng kết hợp với vũ điệu truyền thống tung tung ya yá của người Cơ tu.

Lớp truyền dạy, bảo tồn nhạc cụ Đinh tút và các nhạc cụ truyền thống của dân tộc Giẻ - Triêng (nhóm Ve, Tà Riềng) được tổ chức tại 02 xã Đắc Pre và Đắc Tôi với sự tham gia của gần 100 học viên là người đồng bào dân tộc Giẻ-Triêng, được truyền dạy bởi những nghệ nhân có kinh nghiệm, am hiểu các loại nhạc cụ truyền thống của người Giẻ-Triêng như Chơ Rum Nhiế-r, Zơ râm Nhưa, Hiên Dêng, Un Nanh, Hiên Viện… Qua tập huấn, các nghệ nhân đã truyền dạy những kiến thức căn bản về các nhạc cụ truyền thống của dân tộc Giẻ - Triêng; hiểu thêm về nghệ thuật diễn xướng dân gian và âm nhạc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Giẻ - Triêng. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã cơ bản nắm được nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề về lý thuyết và thực hành cũng như cách chế nhạc cụ Đinh tút và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Giẻ-Triêng.