Toạ đàm "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sáng 6/10, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức Toạ đàm "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tọa đàm thu hút gần 200 đại biểu tham dự. Đồng chí Tào Viết Hải -–Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam chủ trì tọa đàm.


Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, ngành Văn hóa tích cực phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thành công các tiêu chí văn hóa. Bên cạnh đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện, sử dụng, khai thác có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở đảm bảo các điều kiện sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập suốt đời của người dân, vui chơi giải trí của trẻ em và người cao tuổi; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; xây dựng những chuẩn mực ứng xử trong gia đình, cộng động, xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; duy trì hoạt động thường xuyên các lễ hội truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng ...
Tuy nhiên, việc thực hiện việc cưới, việc tang một số nơi chưa thật sự văn minh, tiết kiệm; nhiều nghi lễ mới không phù hợp với phong tục tập quán, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc thời gian gần đây xuất hiện trong các đám cưới, đám tang; công tác quản lý, tổ chức lễ hội một số nơi chưa đúng quy định. Du lịch nông nghiệp, nông thôn khởi đầu mới mẻ, cách làm còn lúng túng, hiệu quả còn khiêm tốn. Khai thác tài nguyên di sản văn hóa, lễ hội truyền thống để phát triển du lịch tâm linh, tín ngưỡng vẫn chưa được phát huy và lan tỏa, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tinh thần của du khách, hiệu quả mang lại chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. 
Tại buổi tạo đàm, các đại biểu đã quan tâm thảo luận với các nội dung chính như: Đề xuất những nội dung mới, mô hình mới, cách làm mới có tính khả thi cao, phù hợp với quy định pháp luật, phong tục tập quán tốt đẹp của từng vùng, miền, địa phương trên địa bàn tỉnh để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ngày càng hiệu quả và chất lượng hơn; Giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng hàng quán tràn lan, cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan trong công tác tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh; Giải pháp về nâng cáo chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tộc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh; Giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương, những khó khăn, vướng mắc…
Nhiều phát biểu đóng góp thắng thắn, chân thành của các đại biểu được  đưa ra tại buổi tọa đàm. Qua đó góp phần đánh giá đúng thực trạng và đề ra giải pháp hữu hiệu, khả thi thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với xây dựng nông thôn với và phát triển du lịch trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh nói chung và các xã xây dựng nông thôn mới, công thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng.

Tin liên quan