Sở VH,TT&DL tổ chức Hội nghị công tác cán bộ

Sáng ngày 31/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì; tham dự có các đồng chí UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các đồng chí được bổ nhiệm, điều động trong đợt này.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Bá Vương – UVBTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở đã công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ. Theo đó, Đồng chí Trần Văn Dũng – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Văn hóa được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Văn hóa; Đồng chí Bùi Thị Trung Bình – Thanh tra viên được bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở; Đồng chí Mai Hồng Lâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa; Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam; Đồng chí Phan Thanh Tuấn – Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đồng chí Đỗ Thị Chi – Phó Chánh Văn phòng Sở được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình. Các quyết định của Giám đốc Sở có thời hạn bổ nhiệm là 05 năm và có hiệu lực từ ngày 1/9/2023; riêng đồng chí Đỗ Thị Chi Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc mừng 6 đồng chí được Đảng ủy và Giám đốc Sở tin tưởng bổ nhiệm giữ các chức vụ mới, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để tiếp cận nhanh nhiệm vụ ở vị trí mới, đoàn kết trong tập thể công chức, viên chức đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các phòng, đơn vị tạo điều kiện và phối hợp tốt trong công tác để các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Dũng được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Văn hóa đại diện cho các đồng chí được điều động, luân chuyển và bổ nhiệm trong đợt này đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm tin tưởng và giao nhiệm vụ của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự ủng hộ và giúp đỡ của công chức và người lao động tại đơn vị; đồng thời xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở và hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, cố gắng nỗ lực hơn nữa, chung tay với tập thể và cán bộ công chức trong phòng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.