Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2023

Trong hai ngày 26, 27/6, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tham gia hội thi là 16 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững đến từ 16/18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội thi tham gia tranh tài với các phần thi: Chào hỏi - với hình thức tự giới thiệu về các thành viên trong đội, thành tích nổi bật của địa phương trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình…  Phần Kiến thức được thiết kế với các câu hỏi về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức về giáo dục đời sống gia đình. Về phần xử lý tình huống, dựa trên các tình huống cụ thể Ban tổ chức đưa ra, các đội trình bày biện pháp xử lý các tình huống thể hiện trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng đối với từng trường hợp. Đặc biệt, phần thi tiểu phẩm được các đơn vị đầu tư chuẩn bị chu đáo với các tình huống liên quan đến việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi ... Để tiểu phẩm sinh động, phong phú, các đội thi đã lồng ghép các loại hình nghệ thuật như: Tấu, hài, dân ca bài chòi, tuồng, hò vè... và biện pháp xử lý tích cực có tác dụng tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao giải Nhất cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc" cho đơn vị huyện Phước Sơn.

Chung cuộc, Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2023 đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Hội An, giải nhì được trao cho đơn vị Phú Ninh và Quế Sơn. Các huyện Đại Lộc, Nam Giang và thị xã Điện Bàn đồng giải ba. Ngoài ra, cuộc thi ảnh “Khoảng khắc gia đình hạnh phúc” giải nhất là huyện Phước Sơn (tác phẩm “Gia đình ấm no hạnh phúc”),  02 giải nhì là huyện Duy Xuyên ( tác phẩm “ Hết mùa sen ba sẽ mua quà cho con”) và TP. Hội An (tác phẩm “Sắc xuân vui vầy”), 03 giải ba là huyện Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc và 11 giải khuyến khích.

Hội thi là dịp để tăng cường tìm hiểu về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình…  giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kỹ năng hòa giải trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cách ứng xử văn hóa trong gia đình; những kiến thức xây dựng gia đình văn hóa, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống; biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán các hành vi xấu trong gia đình. Qua đó góp phần đưa phong trào xây dựng gia dình văn hóa ngày càng đạt kết quả tốt.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia dự thi