Tọa đàm “Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với Tổ Quốc, với Nhân dân, với gia đình, xã hội và trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng 26/5/2023, Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi Tọa đàm “Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với Tổ Quốc, với Nhân dân, với gia đình, xã hội và trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự có đồng chí Lê Bá Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở dự; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Buổi Tọa đàm nằm trong Chương trình số 02-Ctr/ĐU ngày 12/01/2023 về chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Đỗ Văn Bình, Phó trưởng Phòng Khoa giáo-Văn hóa - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy Quảng Nam đã trình bày báo cáo chuyên đề với nội dung: “Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với Tổ Quốc, với Nhân dân, với gia đình, xã hội và trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Bá Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở dự và phát biểu tại buổi Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu và đảng viên tham dự đã sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến, chia sẻ những kết quả kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên góp phần làm sáng tỏ nội dung “Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với Tổ Quốc, với Nhân dân, với gia đình, xã hội và trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mà Tọa đàm đặt ra.

Tin liên quan