Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về phát triển du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sáng ngày 26/5/2023, tại Khách sạn Bàn Thạch Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về phát triển du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Đồng Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Văn Bá Sơn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp du lịch của tỉnh.