Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam tổ chức triển khai chuyên đề về học tập và làm theo bác năm 2023

Tối ngày 19/5/2023, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam, Chi bộ Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy ý chí tự lực, tự cương - Khẳng định vị thể và Khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam”. Báo cáo viên chuyên đề có ông Trần Ngọc Nhiều, Thạc sĩ, Giảng viên chính, Khoa lý luận cơ sở, Trường Chính trị Quảng Nam; Đến dự có đồng chí Phan Văn Hạ - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm; các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm và toàn thể đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động, vận động viên Trung tâm.

 


Toàn cảnh buổi triển khai chuyên đề

A group of people sitting at a table in a large auditorium

Description automatically generated with low confidence

Nội dung của chuyên đề, tập trung làm rõ ba phần trọng tâm là khái quát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023; Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác về đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy phát triển tỉnh Quảng Nam. 

Thông qua buổi học tập chuyên đề này nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng, nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 22/2/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 04-KH/SVHTTDL ngày 9/3/2023 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiên Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Nhân kỷ niệm 133  năm Ngày sinh nhật Bác. Giúp cho toàn thể đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động và vận động viên Trung tâm nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thân trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu và thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tin liên quan