Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 18/5/2023, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Trần Quốc Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Tào Viết Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở; các Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và 146 đoàn viên của 09 Công đoàn CSTV trực thuộc.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 09 Công đoàn CSTV trực thuộc, với tổng số 336 đoàn viên; trong đó: có 162 nữ; 161 đoàn viên là đảng viên, trong đó nữ 83 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp đồng bộ của Ban Giám đốc Sở và Đoàn Thanh niên Sở, đã tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đội ngũ đoàn viên công đoàn tích cực, nhiệt tình trong các hoạt động, luôn đề cao ý thức trách nhiệm và sáng tạo trong công tác, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng được tăng cường; đoàn viên, người lao động tham gia học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của ngành trong đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ qua khá tốt. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đều được triển khai thực hiện đầy đủ và đạt tỷ lệ cao. Công tác trao đổi thông tin giữa Công đoàn Sở và các Công đoàn cơ sở thành viên diễn ra thường xuyên, thuận lợi. Hoạt động công đoàn từng bước chuyên nghiệp và đạt hiệu quả. Các phong trào thi đua của Công đoàn đã khẳng định và góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: một số nội dung và phương thức hoạt động vẫn chưa phù hợp với điều kiện phong trào, nhất là trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19; hoạt động công đoàn tổ chức chưa thường xuyên; chất lượng, nội dung sinh hoạt và một vài hoạt động chưa thật sự thu hút đoàn viên tham gia. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành đôi lúc chưa thường xuyên do bận công tác chuyên môn; vai trò nòng cốt của một số ủy viên Ban Chấp hành chưa thật sự phát huy đúng mức. Hoạt động của một vài Công đoàn CSTV chưa thật sự hiệu quả. Công tác kiểm tra, thanh tra tuy có cố gắng nhưng còn có những mặt hạn, chưa phát huy hết vai trò, quyền hạn của mình theo quy định trong thực thi nhiệm vụ. Phong trào thi đua đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả đáng khích lệ nhưng việc tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá khen thưởng của Công đoàn có thời điểm chưa kịp thời nên chưa khích lệ, động viên phong trào. Đời sống của đoàn viên, người lao động, nhất là những người trẻ tuổi còn rất nhiều khó khăn, trong khi các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để cải thiện thù nhập còn rất khiêm tốn... Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Quốc Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua BCH Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCH Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. 

A group of people standing on a stage

Description automatically generated
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Sở sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Nhân dịp này, trước sự kiện diễn ra Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban chấp hành Công đoàn và Đại biểu dự đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng