Ban hành Nội quy, Quy chế tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023

Ngày 19/5/2023, Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã Ban hành Quyết định số 173/QĐ-HĐTD về Nội quy, Quy chế tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023

Nội quy, quy chế tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 được áp dụng trong kỳ thi năm 2023 và hết hiệu lực thi hành khi hoàn thành kỳ thi

Xem nội dung:

  1. Quyết định
  2. Nội quy và Quy chế 

Tin liên quan