Nông Sơn 94,3% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2022

Chiều 26/4, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 122 ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 22 ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Thu Thủy trao giấy khen cho các tập thể, tộc họ tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Ảnh: TÂM LÊ

Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn - Nguyễn Thị Thu Thủy trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Ảnh: TÂM LÊ

Năm 2022, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Nông Sơn phát triển, trở thành phong trào rộng lớn trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Tạo nếp sống văn hóa, kỷ cương kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng chính trị lành mạnh.

Năm 2022, Nông Sơn có 8.126 gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,3%; 25 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ 86%; 2/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 13 tộc họ xây dựng và duy trì danh hiệu tộc họ văn hóa; 58 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 96,6%.

Thiết chế văn hóa ở cơ sở được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, có 6 trung tâm văn hóa - thể thao xã được thành lập, đạt tỷ lệ 100%, 29/29 thôn có nhà văn hóa – khu thể thao thôn, trong đó có 90% đạt chuẩn theo quy định.

Ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ảnh: TÂM LÊ

Ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ảnh: TÂM LÊ

Tại hội nghị, Phòng VH&TT huyện ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sang cơ quan Liên đoàn Lao động huyện.

Dịp này, nhiều tập thể, tộc họ, gia đình được UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022.

 

 

Tin liên quan