140 hồ sơ đăng ký dự tuyển ở 40 vị trí việc làm với số chỉ tiêu cần tuyển là 57 viên chức.

Sau một tháng thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (từ ngày 07/3-06/4/2023), đến nay, đã nhận được 140 hồ sơ đăng ký dự tuyển ở 40 vị trí việc làm với số chỉ tiêu cần tuyển là 57 viên chức.

Kết quả, qua xem xét hồ sơ các thí sinh, có 137 hồ sơ đảm bảo các quy định, đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2, 03 hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 với hai hình thức thi là phỏng vấn (108 thí sinh) và thực hành 29 thí sinh). 

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam: Vị trí Kế toán có 11 thí sinh; Vị trí kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật  có 06 thi sinh; Vị trí Thuyết minh có 08 thí sinh; Vị trí Quản lý hệ thống dữ liệu di tích có 04 thí sinh; Vị trí theo dõi công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích có 07 thí sinh; Vị trí kỹ thuật xây dựng, tu bổ duy tích có 10 thí sinh; Vị trí xúc tiến quảng bá di tích có 03 thi sinh; Vị trí Thư viên cộng đồng có 01 thí sinh. 

Bảo tàng Quảng Nam: Vị trí thuyết minh lễ tân, phục vụ có 01 thí sinh. 

Đoàn Ca kịch tỉnh: Vị trí Văn thư kiêm Thủ quỹ 05 thí sinh; Vị trí Kỹ thuật Âm thanh 01 thí sinh; Vị trí Diễn viên hạng III 03 thí sinh; Vị trí Diễn viên hạng IV 05 thí sinh; Vị trí đàn Nguyệt 01 thí sinh; Vị trí đàn Tranh 01 thí sinh; Vị trí đàn Organ 01 thí sinh; Vị trí đàn Nhị 01 thí sinh; Vị trí đàn Guitar 01 thí sinh, Vị trí nhạc công Trống 01 thí sinh. 

Thư viện Quảng Nam: Vị trí Biên soạn thư mục và ấn phẩm thông tin 01 thí sinh. 

Trung tâm Văn hóa: Vị trí Thiết kế, triển lãm, mỹ thuật 01 thí sinh; Vị trí công tác tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp 06 thí sinh; Vị trí kỹ thuật điện 01 thí sinh; Vị trí văn hóa nghệ thuật 01 thí sinh; Vị trí Diễn viên hạng III 03 thí sinh; Vị trí Diễn viên hạng IV 03 thí sinh; Vị trí Dịch vụ sự kiện 06 thí sinh; Vị trí Bản tin văn hóa, thể thao, du lịch 06 thí sinh. 

Trung tâm Đào tạo và Thi đấu TDTT Quảng Nam: Vị trí Hành chính quản trị, công nghệ thông tin 06 thí sinh; Vị trí Huấn luyện viên Võ Cổ truyền 01 thí sinh; Vị trí Huấn luyện viên đua Thuyền 01 thí sinh; Vị trí Huấn luyện viên Taekwondo 01 thí sinh; Vị trí Giáo vụ 06 thí sinh; Vị trí Y học, phục hồi chức năng 02 thí sinh; Vị trí Văn thư lưu trữ, thủ quỹ 01 thí sinh. 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch: Vị trí xây dựng và thực hiện các chương trình, xúc tiến du lịch tại thị trường trong nước và nước ngoài 04 thi sinh; Vị trí điều tra, thu thập thông tin du lịch….07 thí sinh; Vị trí Tổ chức đón, phục vụ các đoàn Famtrip, Presstrip….03 thí sinh; Vị trí cung cấp thông tin hỗ trợ du khách…03 thí sinh; Vị trí chiếu phim…03 thí sinh. Trong đó, Bên cạnh đó, có 02 vị trí không có người nộp hồ sơ: Vị trí Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng của Trung tâm Văn hóa Quảng Nam và Vị trí Kỹ thuật ánh sáng tại Đoàn Ca kịch tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực chuẩn bị các thủ tục theo quy định và điều kiện cần thiết để xét tuyển vòng 02, dự kiến từ ngày 13-15/5/2023 tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (số 08 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ).

Tin liên quan