Chuỗi các sự kiện đặc sắc tại “Tam Kỳ - Lễ hội mùa hoa sưa” năm 2023

Nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ, UBND TP.Tam Kỳ sẽ tổ chức chuỗi 20 hoạt động, sự kiện đặc sắc trong 3 tuần (từ 8/4 – 30/4) trong lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023

 

Tin liên quan