Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyền dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Sau khi xét tuyển vòng 1 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023; Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức: 140 thí sinh

2. Kết quả: có 137 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 và 03 thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 (có danh sách đính kèm)

Thí sinh theo dõi kết quả trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://www.vhttdlqnam.gov.vnvà niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023, thí sinh theo dõi thực hiện. 

Mọi phản ánh, thắc mắc, liên hệ Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua số điện thoại 02353 859906 (trong giờ hành chính) để được giải đáp và hướng dẫn.

Lưu ý: 

- Thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển liên hệ với Văn phòng Sở để nhận lại hồ sơ và lệ phí thi.

- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 sẽ nhận lại 100.000đ/thí sinh tại  Tổ thư ký trong thời gian tổ chức thi vòng 2.

Tải file: 

1. Thông báo

2. Danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện

Tin liên quan