Thông báo mời tham gia thực hiện tư vấn kế hoạch thuê và dự toán chi tiết dự án CNTT: Hệ thống CSDL và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh giao nhiệm vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai dự án: Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nội dung cụ thể như sau

1. Sự cần thiết triển khai nhiệm vụ

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh và địa phương vẫn còn phân tán, thiếu tính chuẩn hóa dẫn đến khả năng khai thác các nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý, điều hành, theo dõi tình hình, báo cáo thống kê số liệu của cơ quan chuyên môn về Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Khối lượng thông tin và công tác quản lý chuyên ngành ngày càng lớn, thay đổi thường xuyên và phức tạp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ, vừa tạo thuận lợi trong công tác khai thác thông tin phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh mang tính hệ thống, công khai và bền vững, thuận lợi cho công tác quản lý ngành, báo cáo thống kê số liệu, chia sẻ cơ sở dữ liệu. Vì vậy, việc đầu tư “Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” liên thông, chuẩn hóa trên toàn tỉnh là hết sức cấp thiết hiện nay.

2. Mục tiêu, quy mô, yêu cầu, nhu cầu, sự cần thiết thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

2.1. Mục tiêu 

a. Mục tiêu chung:

- Phần mềm có chức năng quản lý được tất cả các thông tin chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; CSDL di sản văn hoá phi vật thể, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương, CSDL nghệ thuật biểu diễn, phim ảnh, tác phẩm văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh, tác giả, tác phẩm, CSDL hoạt động quảng cáo, CSDL karake, văn hóa phẩm, hệ thống trưng bày và thuyết minh tương tác trong Bảo tàng, các khu, điểm di tích, danh thắng...; CSDL vận động viên, huấn luyện viên, CSDL các giải thi đấu cấp huyện, tỉnh, quốc gia, quốc tế, các thiết chế TDTT, CSDL huân, huy chương, thành tích TDTT của tỉnh; CSDL về Du lịch, quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, thống kê báo cáo và đưa ra các dự báo quan trọng về xu hướng du lịch trong tương lai để có thể ra những nhận định tham mưu và đầu tư phát triển du lịch đúng hướng.

- Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sử dụng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn và tăng cường công tác quản lý nhà nước.

- Đảm bảo tính liên kết, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh thông tin.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm kho dữ liệu chuyên ngành tập trung;

- Số hóa dữ liệu các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh Quảng Nam quản lý;

- Hình thành hệ thống thông tin tích hợp, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác;

- Tạo nền tảng dữ liệu cho việc phát triển các ứng dụng khác chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Kết nối liên thông giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hệ thống thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương trong tỉnh;

- Thống kê, khai thác số liệu tổng hợp về cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Quy mô 

Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các thông tin lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ các đối tượng đang hoạt động như:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị trực thuộc Sở, cơ quan/đơn vị hoạt động trong ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch (Hội Văn học - Nghệ thuật, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố).

2.3. Yêu cầu

- Hạ tầng năng lực truyền dẫn: sử dụng hạ tầng được đầu tư hiện đại của các nhà cung cấp dịch vụ lớn, có tốc độ truyền dẫn dữ liệu trên nền tảng băng thông cao, khả năng mở rộng tăng băng thông dễ dàng.

- Lưu trữ: hệ thống máy chủ được đầu tư mạnh mẽ hiện đại có khả năng truy xuất dữ liệu nhanh, chịu tải lớn và khả năng nâng cấp dễ dàng.

- Bảo mật: có chính sách bảo mật an toàn và ổn định, có hệ thống bảo mật riêng và thường xuyên được nâng cấp.

- Chức năng hệ thống: ứng dụng các chức năng hiện đại tiên tiến và mới nhất của các nhà cung cấp danh tiếng, các chức năng được triển khai trên hệ thống được lựa chọn và tinh chỉnh đơn giản dễ sử dụng mang đến cho người dung hiệu quả tốt nhất, khai thác tối đa các thiết bị được đầu tư; nội dung hệ thống cần xây dựng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ quản lý cụ thể như phụ lục đính kèm. 

3. Một số nội dung cơ bản của nhiệm vụ

3.1. Nguồn kinh phí thực hiện: Chi thường xuyên- ngân sách Nhà nước.

3.2. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026

Trên cơ sở nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam có nhu cầu lựa chọn đơn vị thực hiện lập kế hoạch thuê và dự toán chi tiết dự án CNTT: Hệ thống Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nội dung yêu cầu như sau:

- Yêu cầu của gói thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch thuê và dự toán chi tiết dự án CNTT: Hệ thống Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nội dung thuê nhà thầu tư vấn thực hiện: Lập kế hoạch thuê và dự toán chi tiết dự án CNTT.

- Giá gói thầu: Đơn vị tư vấn báo giá gói thầu theo nội dung công việc.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Yêu cầu thực hiện gói thầu:

- Nhân sự thực hiện gói thầu phải có đầy đủ nhân sự có trình độ chuyên ngành Công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính,… phù hợp với công việc của gói thầu; có đầy đủ chứng chỉ theo quy định hiện hành của nhà nước đối với gói thầu.

- Phải có hợp đồng tương tự hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn gói thầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam kính mời Quý nhà thầu quan tâm, tham gia thực hiện gói thầu nêu trên. 

Mọi thông tin liên quan về dự án nêu trên xin liên hệ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Địa chỉ: 02B Trần phú, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam; điện thoại: 0235 3831.686.

Tin liên quan