Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 01/03/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngày 06/03/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông báo số 10/TB-SVHTTDL về Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó: đối tượng và số lượng cần tuyển dụng: những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam với 57 chỉ tiêu (trong đó có 42 chỉ tiêu yêu cầu trình độ đại học trở lên, 06 chỉ tiêu yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên, 09 chỉ tiêu yêu cầu trình độ trình độ trung cấp trở lên). Ngoài ra cũng quy định điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng; nội dung, hình thức tuyển dụng; hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi; hy vọng kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp, lựa chọn được những viên chức có năng lực vào làm việc, gớp phần phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới (Thông tin tuyển dụng xin vui lòng truy cập: http://www.vhttdlqnam.gov.vn)./. .

Tin liên quan