Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức như sau

1. Đối tượng tuyển dụng

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tại các vị trí có nhu cầu tuyển dụng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định.

2. Số lượng cần tuyển: 57 chỉ tiêu, trong đó có 42 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên; 06 chỉ tiêu yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên và 09 chỉ tiêu yêu cầu trình độ trung cấp trở lên (có Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 20/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên theo từng chuyên ngành đào tạo, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

- Đối với vị trí việc làm Kế toán viên phải có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương. 

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản a, b, c phần 4 Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận, thành phần hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo).

b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

c) 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, nơi nhận và số điện thoại người dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong
giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày
06/4/2023.

b) Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 02B đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

7. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện bằng hình thức xét tuyển, cụ thể theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Phỏng vấn (33 chỉ tiêu) và thực hành (24 chỉ tiêu). 

                              (Cụ thể tại phụ lục kèm theo)

- Thời gian thi:  Phỏng vấn: 30 phút; Thực hành: 30 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm.

          - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

8. Tài liệu ôn tập, địa điểm thi, thời gian thi

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, danh mục tài liệu ôn thi; thời gian thi, địa điểm thi và các nội dung khác có liên quan, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 20/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có vướng mắc liên hệ theo số điện thoại 0235 3504077 (gặp ông Lê Bá Vương- Chánh Văn phòng Sở) để được hướng dẫn./

Ghi chú: Lệ phí nộp hồ sơ dự tuyển viên chức: 500.000đ/hồ sơ  (theo quy định tại Điều 4 Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

File đính kèm:

  1. Quyết định
  2. Kế hoạch
  3. Phụ lục
  4. Mẫu phiếu đăng ký

Tin liên quan