Tọa đàm “Xây dựng gia đình hạnh phúc”

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Chiều 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Tọa đàm chủ đề “xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và 18 gia đình tiêu biểu đại diện các gia đình trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu Đề dẫn tại buổi Tọa đàm, đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Xây dựng gia đình hạnh phúc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng mỗi trường học thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người”. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Trong giai đoạn hiện nay, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có biểu hiện ngày càng lỏng lẻo; một số giá trị truyền thống đạo đức: hiếu nghĩa, thủy chung, yêu thương, chia sẻ ... có nguy cơ bị mai một, phai nhạt dần, làm cho nhiều gia đình đứng trước nguy cơ gặp nhiều rủi ro, bất ổn, trực tiếp tác động đến quá trình xây dựng hạnh phúc bền vững của gia đình. Mặt khác, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật, ngày càng làm cho gia đình tiện nghi hơn, đầy đủ hơn, dẫn đến tình trạng các thành viên trong gia đình ít dành thời gian quan tâm, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau; những bữa cơm đầm ấm giữ lửa hạnh phúc gia đình không có điều kiện để duy trì ... cũng là nguyên nhân gây ra nhiều rủi ro, thách thức trong việc duy trì xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tọa đàm “xây dựng gia đình hạnh phúc” nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc trong tình hình mới hiện nay.

Tin liên quan