Hội nghị Công chức Cơ quan Khối Văn phòng Sở năm 2022

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Sáng ngày 31/12/2021, Cơ quan Khối Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị Công chức Cơ quan Khối Văn phòng Sở năm 2022.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; đồng chí Lê Bá Vương - UVBTV, Chánh Văn phòng Sở; đồng chí Ngô Thị Liên Hương - UVBCH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở cùng toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Bá Vương - UVBTV, Chánh Văn phòng Sở được phân công trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021. Đồng chí Trần Thị Oanh - Phó Chánh Văn phòng Sở phụ trách kế toán đã công khai việc sử sụng tài chính của cơ quan, trong đó có kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu và quản lý tài sản năm 2022. Ngoài ra, Hội nghị có nhiều lượt ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng, công chức, người lao động về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và các biện pháp, giải pháp chủ yếu của từng phòng, đơn vị trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra năm 2021. Đồng chí Ngô Thị Liên Hương - UVBCH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở, Phó Chánh Văn phòng Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; triển khai phong trào thi đua vận động công chức và người lao động nói không với tiêu cực đồng thời ký cam kết của tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào; tổ chức đăng ký thi đua năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Công chức Khối Văn phòng Sở trong năm qua đã tham mưu triển khai tích cực các hoạt động của Sở đồng thời các phòng, đơn vị đã tham mưu tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp trong công tác nâng cao quản lý nhà nước về hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao trong năm 2022 đồng thời nêu cao tinh thần phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh để nâng cao công tác quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Sở vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng danh hiệu Tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


 

Đồng chí Tào Viết Hải - UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở trao Giấy khen Giám đốc Sở cho các cá nhân đạt thành tích