Khai mạc trưng bày “ Từ nguồn xuống biển” vết tích Văn hóa Chămpa xứ Quảng

Ngày 30/3/2015, Văn phòng UNESCO Hà Nội đã phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã khai mạc cuộc trưng bày di động tại cộng đồng với chủ đề Từ nguồn xuống biển - Vết tích Văn hóa Champa xứ Quảng, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Lãnh đạo UNESCO tại Hà Nội phát biểu khai mạc

Trưng bày gồm 3 chủ đề: Mỹ Sơn và sông Thu Bồn, Con đường buôn bán trên sông, Tục thờ Bà Thu Bồn và Bà phường Chào. Quảng Nam và Đà Nẵng từng là trung tâm của vương quốc Champa (Chiêm Thành) hình thành từ khoảng thế kỷ 4 đến thế kỷ 15. Trong vùng này còn lưu lại khá nhiều di tích của văn hóa Champa. Ở vùng đồi núi trung du có quần thể hơn 70 đền tháp tại thung lũng Mỹ Sơn được xây dựng liên tục trong gần 10 thế kỷ. Ở khu vực đồng bằng, bên cạnh những đền tháp còn đứng vững như Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bằng An, các nhà khảo cổ còn phát hiện những trung tâm cư trú và tín ngưỡng lớn của vương quốc Champa như ở Đồng Dương, Trà Kiệu và ở sát cửa biển Đà Nẵng cũng còn lại các di tích như Ngũ Hành Sơn, Xuân Dương, Hóa Quê, Phong Lệ, Quá Giáng... Bên cạnh những di tích vật thể, các dấu vết in đậm trong đời sống văn hóa đương đại của cư dân vùng Quảng Nam và Đà Nẵng bộc lộ sự cộng cư, tiếp xúc lâu dài giữa cư dân Champa và Đại Việt thế kỷ 15 trở về sau. Bóng dáng của các vị thần Champa không chỉ tiềm ẩn ở những tượng thờ được tôn tạo mà còn ở danh xưng trong văn tế thờ cúng Bà ở các địa phương. Các con sông Thu Bồn, Vu Gia đổ về cửa biển Hội An và Đà Nẵng đã tạo nên môi trường sinh sống cho hàng triệu cư dân từ nguồn xuống biển, hình thành các kỹ năng khai thác nguồn lợi và giao thương buôn bán, tạo nên đặc trưng văn hóa của một vùng đất vốn là nơi tiếp xúc của các nền văn minh lớn trong lịch sử.