Duy Xuyên có 26.889 gia đình được công nhận gia đình học tập

Ngày 16.3.2021, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020.

Ngày 16.3.2021, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020.

Lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên tặng giấy khen các cá nhân xuất sắc trong phong trào học tập. Ảnh: T.L

Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 281, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Duy Xuyên phát triển sâu rộng, truyền thống hiếu học của quê hương ngày càng phát huy. Việc xây dựng các mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ khuyến học, trao tặng học bổng, giúp đỡ học sinh khó khăn được cộng đồng xã hội quan tâm và lan tỏa.

Nếu năm 2016, toàn huyện có 8.200 gia đình được công nhận gia đình học tập (chiếm tỷ lệ 22,78%), 210 dòng họ được công nhận dòng họ học tập (31,29%), 40 thôn/khối phố được công nhận cộng đồng học tập (42,55%) thì đến năm 2020 có 26.889 gia đình được công nhận gia đình học tập (88,26%), 331 dòng họ được công nhận dòng họ học tập (49%), 66 thôn/khối phố được công nhận cộng đồng học tập (84,61%). Cạnh đó, 14/14 xã, thị trấn được công nhận cộng đồng học tập.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập được UBND huyện Duy Xuyên tặng giấy khen.

Tin liên quan