Liên hệ

Liên hệ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Địa chỉ: 02 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 02353.852739.
- Fax: 02353.859.879.
- Email: it.vhttdlqnam@gmail.com

Bản đồ

Tin liên quan