Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

 1. Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Nam
 2. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Nam
  • Bà: Hoàng Thị Bích Hạnh - Giám đốc
  • Tel: 0235.381.3199 - 0914.187.477
  • Email công vụ: hanhhtb@quangnam.gov.vn
 3. Thư viện tỉnh Quảng Nam
 4. Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
  • Ông: Trần Văn Đức - Phó Giám đốc phụ trách
  • Tel: 0235.385.2821 - 0935 091 911
  • Email công vụ: ductv@quangnam.gov.vn
 5. Đoàn ca kịch tỉnh Quảng Nam
  • Ông: Võ Thị Thu Mây - Trưởng đoàn
  • Tel: 0235.381.1148 - 0905.027.282
  • Email công vụ: mayvtt@quangnam.gov.vn
 6. Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao
  • Ông: Phan Văn Hạ - Giám đốc
  • Tel: 0235.383.0090 - 0913.446.797
  • Email công vụ: hapv1@quangnam.gov.vn
 7. Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam
  • Ông: Phan Văn Tú - Giám đốc
  • Tel: 0235.396.6999 - 0909.060.999
  • Email công vụ: tupv@quangnam.gov.vn


 

Tin liên quan