Khuyến nghị nhiều giải pháp bảo tồn di tích Mỹ Sơn

Sáng 16.12, tại Di sản thế giới Mỹ Sơn, Viện Bảo tồn di tích, UBND tỉnh và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết dự án bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn sau 10 năm triển khai (2003 - 2013). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Sáng 16.12, tại Di sản thế giới Mỹ Sơn, Viện Bảo tồn di tích, UBND tỉnh và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết dự án bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn sau 10 năm triển khai (2003 - 2013). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.