Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao trong xây dựng Nông thôn mới

Ngày 27/8/2014, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao trong công tác xây dựng Nông thôn mới” năm 2014.

Ngày 27/8/2014, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao trong công tác xây dựng Nông thôn mới” năm 2014.

Tham gia buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo các Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 60 xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Hài – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh - chủ trì tọa đàm – thì Nông thôn mới là mô hình hướng đến sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội, trong đó văn hóa là một trong những tiêu chuẩn để hoàn thành bộ tiêu chí của xây dựng Nông thôn mới. Việc xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn và chất lượng hoạt động luôn được đặt lên hàng đầu. Đến nay, phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã phát triển sâu, rộng đạt được những kết quả khả quan, thiết thực, lan tỏa tích cực nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Trong năm 2013, đã có 6 trên tổng số 60 xã xây dựng được Trung tâm văn hóa đáp ứng những yêu cầu xây dựng xã Nông thôn mới. Đến năm 2015, phải có ít nhất 9 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới, bao hàm hoàn thiện cả những yếu tố về xây dựng và hoạt động các thiết chế văn hóa.
Tại buổi tọa đàm, các tham luận từ cơ        sở đã tập trung vào thực trạng chung của hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công tác xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham gia tọa đàm đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động này, chú ý đến đặc thù hoạt động ở từng địa phương khác nhau, tăng cường công tác tuyên truyền và gắn kết phối hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đồng thời, cũng có nhiều những ý kiến đóng góp như có cơ chế chuẩn về kinh phí hoạt động cho các Trung tâm Văn hóa cấp xã - phường, hay tổ chức những lớp tập huấn cho cán bộ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao hay phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới… được đưa ra thảo luận nhằm tìm ra cách tốt nhất nâng cao chất lượng hoạt động của những phong trào này. 

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

Tin liên quan