Xã Tiên Ngọc tổ chức lễ phát động xây dựng xã Nông thôn mới - xã Văn hóa

Ngày 17/9/2014, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tiên Ngọc – Tiên Phước vừa long trọng tổ chức Lễ phát động xây dựng xã Nông thôn mới - xã Văn hóa.

Ngày 17/9/2014, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tiên Ngọc – Tiên Phước vừa long trọng tổ chức Lễ phát động xây dựng xã Nông thôn mới - xã Văn hóa.

Toàn cảnh Lễ phát động - Ảnh: Trần Dinh

Đến dự có Đ/c Nguyễn Văn Hàm – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện Tiên Phước; lãnh đạo các xã; mẹ VNAH, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các ban ngành đoàn thể ở xã.
Xây dựng xã Nông thôn mới là cơ hội, ước mơ của nhân dân, đồng thời cũng là sự quan tâm của Đảng, nhà nước đầu tư cho nhân dân. Trong cách mạng dân chủ nhân dân đi theo đảng, ngày nay đầu tư cho nhân dân đó là sự ưu đãi của Đảng và nhà nước ta đối với nhân dân. Đây cũng chính là thời cơ, thuận lợi để các cấp các tầng lớp nhân dân toàn xã khơi dậy và phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình mình và cho toàn xã hội.