Chuyển giao 08 Đội Chiếu bóng lưu động về cơ sở

Ngày 28/12/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao 08 đội chiếu bóng lưu động trực thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Namvề cho 08 huyện miền núi (Bao gồm Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước).

Ngày 28/12/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký kết chuyển giao 08 đội chiếu bóng lưu động trực thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Namvề cho 08 huyện miền núi (Bao gồm Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước).

dcbmn
Đội chiếu bóng huyện Hiệp Đức phục vụ đồng bào miền núi


Các đội chiếu bóng trước đây trực thuộc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Nam, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nay được chuyển giao nguyên trạng về cho UBND các huyện này quản lý. Thủ tục bàn giao về tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự... điều chuyển biên chế, điều động viên chức của 08 Đội Chiếu bóng về UBND các huyện được thực hiện theo đúng trình tự và quy định.Các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước đã tổ chức tiếp nhận các Đội Chiếu bóng và xây dựng phương án hợp nhất vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và đài Truyền thanh - truyền hình huyện theo các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Văn Hùng

Tin liên quan