Tập huấn công tác phòng chống bạo lực gia đình tại xã Bình Tú

Ngày 26/8/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thăng Bình và địa phương tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống bạo lực gia đình tại xã Bình Tú

Ngày 26/8/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thăng Bình và địa phương tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống bạo lực gia đình tại xã Bình Tú

Tham gia lớp tập huấn có 43 người là các thành viên trong Ban chỉ đạo xã, Ban chủ nhiệm của 5 câu lạc bộ và 5 nhóm là thành viên phòng chống bạo lực gia đình của 5 thôn: Phước Cẩm, Tú Ngọc B, Tú Nghĩa, Tú Mỹ và Tú Cẩm của xã Bình Tú.  Tại lớp tập huấn Đ/c Lê Bá Vương - Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã truyền đạt kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền, giáo dục nhằm giảm đến mức thấp nhất các trường hợp bạo lực gia đình  xảy ra, nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, chu đáo, người gây ra bạo lực gia đình được tuyên truyền, giáo dục để chuyển đổi hành vi, mục tiêu quan trọng của mô hình là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người. Câu chuyện bạo lực gia đình không phải là chuyện riêng tư của mỗi nhà mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị đã được Luật phòng, chống bạo lực gia đình quy định.
Mô hình Phòng chống bạo lực gia đình được triển khai thí điểm đầu năm 2011 tại 05 thôn của xã Bình Tú, xây dựng 05 CLB phòng chống bạo lực gia đình, 05 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, mô hình thí điểm này sẽ được duy trì đến năm 2013 và sẽ tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn huyện.