Triển khai, đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn hóa gia đình trong tháng 5/2020 là những thông tin văn hóa, gia đình nổi bật.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn hóa gia đình trong tháng 5/2020 là những thông tin văn hóa, gia đình nổi bật.

Ảnh minh họa


 

Trong tháng 5/2020, Sở đã tham mưu UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 25/5/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2020.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới trong công tác gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai Kế hoạch Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2020; xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020.

Văn Hùng

Tin liên quan