84.784 lượt khách tham quan, lưu trú đến với Quảng Nam trong dịp Lễ 2/9

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Trong dịp Lễ 2/9/2018 (03 ngày, từ ngày 01-03/9/22018) tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 84.784 lượt khách, tăng 28,98% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: khách quốc tế ước đạt 34.316 lượt khách, tăng 25,41% với cùng kỳ năm 2017; khách nội địa ước đạt 50.468 lượt khách, tăng 31,52% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Trong dịp Lễ 2/9/2018 (03 ngày, từ ngày 01-03/9/22018) tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 84.784 lượt khách, tăng 28,98% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: khách quốc tế ước đạt 34.316 lượt khách, tăng 25,41% với cùng kỳ năm 2017; khách nội địa ước đạt 50.468 lượt khách, tăng 31,52% so với cùng kỳ năm 2017.

Ảnh minh họa

Khách tham quan ước đạt 61.170 lượt khách, tăng 35,17% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: khách quốc tế ước đạt 23.872 lượt khách, tăng 26,2% so với cùng kỳ 2017; khách nội địa ước đạt 37.298 lượt khách, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Khách lưu trú ước đạt 23.614 lượt khách, tăng 15,31 so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: khách quốc tế ước đạt 10.444 lượt khách, tăng 23,64% so với cùng kỳ năm 2017; khách nội địa ước đạt 13.870 lượt khách, tăng 9,46% so với cùng kỳ năm 2017.

Văn Hùng

Tin liên quan