Tập huấn sử dụng hệ thống Q-Office và phần mềm thư điện tử công vụ

Ngày 04/6, tại Hội trường 2 Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (QTI) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office (qoffice.quangnam.gov.vn) phiên bản mới 2020 và phần mềm thư điện tử công vụ (mail.quangnam.gov.vn) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Ngày 04/6, tại Hội trường 2 Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (QTI) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office (qoffice.quangnam.gov.vn) phiên bản mới 2020 và phần mềm thư điện tử công vụ (mail.quangnam.gov.vn) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Tham gia lớp tập huấn có gần 300 công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Tại lớp tập huấn, công chức, viên chức, người lao động đã được cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (QTI) phổ biến, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office (qoffice.quangnam.gov.vn) và phần mềm thư điện tử công vụ (mail.quangnam.gov.vn). Qua đó, góp phần hỗ trợ thực hiện công việc được nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ 4.0.

Được biết, đến nay, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (QTI) đã triển khai đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office (qoffice.quangnam.gov.vn) và phần mềm thư điện tử công vụ (mail.quangnam.gov.vn) cho tất cả các sở, ban, ngành và dự kiến hoàn thành cho tất cả các địa phương trong tỉnh vào cuối tháng 6/2020.

 

Văn Hùng

Tin liên quan