Tọa đàm xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Sáng ngày 18/12/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi “ Tọa đàm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Sáng ngày 18/12/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi “ Tọa đàm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có Bà Huỳnh Thị Tuyết - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đ/c Đinh Hài - TUV - Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Chủ trì buổi Tạo đàm cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo Phòng văn hóa - Thông tin, phòng Quản lý Đô thị các huyện, thành phố của tỉnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua phong trào, chất lượng cuộc sống của hầu hết các gia đình được nâng lên rõ rệt ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân ngày càng cao, đẩy lùi và bài trừ các tệ nạn xã hội, tiến tới xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; làm cho phong trào lan tỏa, thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, hướng tới một xã hội thực sự văn minh.

Tại tọa đàm, các đại biểu đều có chung nhận định rằng, trong những năm qua, phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " ở các huyện, thành phố có bước phát triển mới, chất lượng ngày càng cao, nội dung phong trào đi vào chiều sâu và lan tỏa trong từng khu dân cư góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phong trào thực sự tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và được sự đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân. Nhiều mô hình văn hóa được triển khai và đạt được kết quả nhất định như gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa… .

Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn minh đô thị nói riêng và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, trong đó, nổi bật là các ý kiến khẳng định việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêu chuẩn các mô hình văn hóa, tập huấn kỹ năng hoạt động cho thôn, khu phố, tổ dân phố; công tác định hướng hoạt động, củng cố nhân sự các đoàn thể yếu; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;  quan tâm công tác chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng tuyến đường văn minh, bảo đảm vệ sinh môi trường… Trong thời gian tới cần có sự đầu tư tập trung và sáng tạo hơn, bám theo tiêu chí để xây dựng các mô hình văn hóa. Mặt khác, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn của công an khu vực và cán bộ Văn hóa của Ủy ban nhân dân xã, phường; nghiên cứu nội dung tuyên truyền phải phù hợp với đối tượng và bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa ủy ban nhân dân, mặt trận và  đoàn thể các cấp trong triển khai thực hiện.

Tác giả bài viết: Văn Hùng

Tin liên quan