Thống nhất mẫu công nhận “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 08/05/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Tộc Lê Trường xã Quế Thọ phát động xây dựng tộc văn hóa

Để triển khai Quyết định trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch liên tịch Số 01/KHLT-MTTQVN-SVHTTDL nhằm chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do chưa có biểu mẫu thống nhất nên các địa phương lúng túng trong việc công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam ban hành kèm theo công văn này mẫu công nhận “Tộc văn hóa”, áp dụng từ năm 2016 (Kèm theo mẫu và hướng dẫn theo Công văn số 20/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 07/01/2016).

Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Công văn số 20/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 07/01/2016

Tác giả bài viết: Văn Hùng

Tin liên quan