Thị xã Điện Bàn: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”

Sáng ngày 26/5/2016, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đời sống văn hóa cơ sở năm 2016 tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn.

Sáng ngày 26/5/2016, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đời sống văn hóa cơ sở năm 2016 tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Về phía thị xã, có đồng chí Lê Thân - Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Phạm Thành Nhơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo 20 xã, phường và các đại diện lãnh đạo của các thôn, khối phố đã về tham dự Hội nghị.

Trong 10 năm qua (2005-2015), việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, dần đi vào cuộc sống và được quy ước ở khu dân cư, quy định trong các đơn vị, góp phần hạn chế và từng bước đẩy lùi tiêu cực, lạc hậu trong các lễ thức khi tổ chức cưới, tang và lễ hội trong đời sống của nhân dân. Những tập tục lạc hậu như tảo hôn, thách cưới, gả bán, ép duyên,... dần được xóa bỏ. Các phong tục truyền thống hôn lễ được phát huy gắn với quy định của pháp luật, giảm bớt thủ tục coi ngày, định giờ. Việc chấp hành đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình như: đăng ký kết hôn, quản lý hộ tịch và các quy định khác liên quan được thực hiện tốt.

Việc tổ chức tang lễ có nhiều chuyển biến tích cực, người dân có ý thức chấp hành tốt quy ước của khu dân cư về thực hiện nếp sống văn minh và quy định của pháp luật về báo tử. Trong việc tang tế, hiện tượng an táng người thân trong đất thổ cư giảm đáng kể. Đã hạn chế rất nhiều hiện tượng rải vàng mã trên đường. Mọi nghi thức tang lễ nhìn chung được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc.

Công tác xây dựng quy hoạch nghĩa trang được các địa phương quan tâm thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 20/20 xã, phường đã thực hiện quy hoạch nghĩa trang, đảm bảo việc chôn cất người chết đúng nơi quy định, xa khu dân cư, dần khắc phục di dời những khu chôn cất tự phát từ trước không nằm trong quy hoạch.

 Trên địa bàn thị xã hiện có 06 lễ hội truyền thống diễn ra đều trong năm, nhìn chung các lễ hội đều diễn ra một cách trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Hiện tượng đốt vàng mã, bói toán, đồng bóng giảm đáng kể, an ninh trật tự được đảm bảo; vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong lễ hội luôn được quan tâm.

Qua báo cáo đánh giá và ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các cơ quan, ban ngành địa phương và đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” tỉnh và của lãnh đạo thị xã nhằm chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, Hội nghị đã nghiên cứu và rút kinh nghiệm triển khai phong trào đạt yêu cầu và chất lượng tốt hơn. Đồng thời thông qua Hội nghị lần này, BCĐ thị xã cũng hướng dẫn một số nội dung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đời sống văn hóa cơ sở năm 2016 nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa - Văn minh đô thị ở Điện Bàn trong thời gian đến.          

Hội nghị đã khen thưởng cho 04 tập thể có thành tích tốt trong công tác tổ chức lễ hội trong thời gian qua là xã Điện Quang, xã Điện Trung, xã Điện Tiến và phường Điện Dương.

Nguyễn Phượng

Tin liên quan