Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng nay 6/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2015). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh dự và chủ trì hội nghị.

Sáng nay 6/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2015). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh dự và chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thực tiễn khẳng định phong trào thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, mang lại những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện và sâu sắc. Năm 2001, toàn tỉnh có 133.576 hộ gia đình văn hóa (tỷ lệ 42,39%), đến cuối năm 2015, có 331.211 hộ gia đình văn hóa, tỷ lệ 87,9%. Các địa phương có số lượng hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 80% như Hội An 95,7%; Điện Bàn 92,9%, Tam Kỳ 90,5%, Tiên Phước 90,6%, Đại Lộc 89,3%…

Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 1356 thôn – khối phố văn hóa, tỷ lệ 78,8% tăng 71,5% so với năm 2001. Đời sống kinh tế của các thôn – khối phố văn hóa có sự phát triển đáng kể, hàng năm đã giúp hàng nghìn hộ phấn đấu thoát nghèo, nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu chính đáng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 27,35% (năm 1997, theo tiêu chí cũ) xuống còn 12,09% (năm 2015, theo tiêu chí nghèo đa chiều). Môi trường cảnh quan khang trang sạch đẹp, đường làng ngõ xóm cơ bản được bê tông hóa, gần 100% số hộ dùng điện trong sinh hoạt và phục vụ sản xuất.

Hội nghị đã triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực chất, hiệu quả và bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc. Gắn kết và phát huy vai trò phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trọng tâm là phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới./.

Thùy Dung(quangnam.gov.vn)

Tin liên quan