Khai mạc trưng bày “Những dấu ấn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới”.

Chiều ngày 04/7/2019, tại Bảo tàng Quảng Nam (số 218 Phan Bội Châu, Tam Kỳ), Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Những dấu ấn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới”.

Chiều ngày 04/7/2019, tại Bảo tàng Quảng Nam (số 218 Phan Bội Châu, Tam Kỳ), Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Những dấu ấn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới”.

tlbt19


Lễ cắt băng khai mạc triễn lãm

Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Sở Nội vụ Quảng Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, các Phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Trung tâm VHTTTTTH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ban tổ chức đã chọn gần 40 tài liệu, là phiên bản, ảnh chụp, scan Mộc bản triều Nguyễn phản ánh những dấu mốc hình thành và phát triển Quảng Nam để giới thiệu đến công chúng. Trưng bày gồm 2 phần: Lịch sử Quảng Nam dưới thời Trần đến nhà Hậu Lê đến chúa Nguyễn và vua Nguyễn; danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam thế kỷ XIX. Trưng bày lần này giúp công chúng có cảm nhận ban đầu về những hình ảnh tư liệu mộc bản; hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam của các bậc tiền nhân qua các thời kỳ phát triển của lịch sử; góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo quản những tư liệu lịch sử quý giá về Quảng Nam. Trưng bày kéo dài đến hết tháng 12/2019.

Trần Vũ (Bảo tàng Quảng Nam)

Tin liên quan