Hội nghị Tổng kết 05 năm xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014-2019, triển khai nhiệm vụ 2020-2025.

Ngày 05/11/2019, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Ngày 05/11/2019, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

hoi5nghicqdnvh19

Chủ trì Hội nghị có Đ/c Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Đ/c Phan Xuân Quang -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phó trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà nẵng, đại diện Thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, đoàn thể, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh”; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu; các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Liên đoàn lao động, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị tính đến nay toàn tỉnh có 1.917 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 87,3%; giai đoạn 2014-2019 có 346 cơ quan, 498 đơn vị và 49 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và trao Bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa thời gian qua đạt được nhiều kết quả, thúc đẩy công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và quy chế của cơ quan, đơn vị đạt kết quả, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo môi trường làm việc nghiêm túc, khoa học, rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhiều doanh nghiệp xây dựng môi trường lao động an toàn, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng sản xuất, giá trị sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của công nhân lao động...

hoi5nghicqdnvh119


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia báo cáo tham luận đưa ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phân tích những nguyên nhân hạn chế, đề xuất những giải pháp thiết thực để phong trào phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả chất lượng trong thời gian đến. Đồng thời Ban Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” tỉnh tổ chức phát động và ký cam kết thực hiện “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” trên địa bàn tỉnh nhằm Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động.

Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong thời gian qua đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; hiệu quả lao động, sản xuất, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần cải thiện đáng kể chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh nhà. Đồng thời chỉ đạo một số nội dung nhằm đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trong thời gian đến.

Tại Hội nghị này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 gia đình văn hoá, 28 thôn, khối phố, tổ dân phố văn hoá, 01 xã văn hoá nông thôn mới, 01 phường văn minh đô thị, 23 tộc văn hoá, 41 cơ quan, đơn vị văn hoá, 04 doanh nghiệp văn hoá đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2019; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, giai đoạn 2014-2019.

Văn Hùng

Tin liên quan