Hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi

Sáng ngày 6/11, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Đề án hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025.

Sáng ngày 6/11, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Đề án hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025.

 

Đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo. 

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa, đặc biệt là do tác động mạnh mẽ của thời đại công nghệ, kỹ thuật số nên những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam đang có nhiều biến đổi, nhiều thách thức. Theo đó, ngôn ngữ chữ viết, một dạng thức đặc biệt của văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số của tỉnh ít nhiều bị thu hẹp, lãng quên; nhà Gươl, nhà Rông mất dần và được phục hồi theo những mô thức biến dạng; trang phục, ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật dân gian... cũng theo đó hoặc bị mất mát, thất truyền hoặc bị biến dạng; đặc biệt các lớp nghệ nhân gắn với nghề dệt thổ cẩm, điêu khắc, văn nghệ dân gian, nghệ nhân nắm giữ những tri thức bản địa... đang ngày càng vắng bóng.

Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ xã, huyện, tỉnh cùng nhau đồng thuận thực hiện Đề án “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025” nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, từ trong nhận thức và trong thực tiễn cuộc sống, từng bước giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Thông qua Đề án lần này, việc hỗ trợ, phát huy một số loại hình văn hoá các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc 07 huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Hiệp Đức. Bao gồm: Hỗ trợ bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà làng truyền thống cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ bảo tồn và phát huy nghề dệt và trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ các thôn, các trường Phổ thông dân tộc nội trú chiêng, trống để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; Hỗ trợ phục hồi, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian: Nghệ thuật múa Tân tung da dá, Nói lý hát lý, điêu khắc ….;Hỗ trợ thành lập và hoạt động các câu lạc bộ/đội nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ thống kê, khảo sát, bảo tồn và truyền dạy của nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ nghiên cứu, tổ chức hội thảo, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; Hỗ trợ xây dựng các sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch cộng đồng. Tổng nguồn vỗn hỗ trợ lên đến 252 tỷ đồng, được trích từ 80% nguồn ngân sách tỉnh và 20%ngân sách đối ứng của huyện. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và 7 huyện miền núi cần tập trung khắc phục những vướng mắc và khó khăn khi tiến hành thực hiện dự án trên địa bàn. Qua đó, đồng chí nhấn mạnh đề nghị Sở VH-TT&DL cùng 7 huyện thống nhất đưa ra con số cụ thể về việc xây dựng, hỗ trợ, sữa chữa nhà làng truyền thống ở các thôn, cũng như việc bảo tồn, dạy tiếng dân tộc tại các trường học ở miền núi, ưu tiên những việc làm cấp thiết để bước đầu thực hiện dự án,...

Phương Thuận(quangnam.gov.vn)

Tin liên quan