Luật Thư viện chính thức có hiệu lực

Bắt đầu từ ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 chính thức có hiệu lực. Đây được cho là dấu mốc quan trọng đối với toàn ngành thư viện. Bên cạnh đó, Luật khi đi vào thực tế sẽ góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và giải trí của nhân dân.

Bắt đầu từ ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 chính thức có hiệu lực. Đây được cho là dấu mốc quan trọng đối với toàn ngành thư viện. Bên cạnh đó, Luật khi đi vào thực tế sẽ góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và giải trí của nhân dân.

Theo đó, Luật đã có những quy định cụ thể về thành lập và hoạt động thư viện. Nhờ có những quy định này, các thư viện sẽ buộc phải nâng cao năng lực để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực góp phần phát triển văn hóa đọc và tạo môi trường học tập suốt đời cho nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Cụ thể, Luật yêu cầu lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; tạo lập môi trường thân thiện, bình đẳng, bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các thư viện phải thực hiện liên thông; tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan...

Luật Thư viện có hiệu lực sẽ giúp phát triển văn hóa đọc và chuyên môn hóa
các hoạt động so với trước đây

 

Từ những quy định này có thể nhận thấy người sử dụng thư viện không chỉ là đối tượng phục vụ đơn thuần mà đã trở thành  trung tâm của hoạt động thư viện. Để đảm bảo quyền cho người sử dụng thư viện, Luật đã quy định 3 điều, gồm quyền, nghĩa vụ của người sử dụng thư viện và quyền của người sử dụng thư viện đặc thù. Đặc biệt, Điều 44 của Luật Thư viện đã có quy định cụ thể thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đến việc đọc của các đối tượng đặc biệt. Trong đó, người DTTS được tạo điều kiện sử dụng tài nguyên thông tin bằng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình phù hợp với điều kiện của thư viện; người sử dụng thư viện là người cao tuổi hoặc người khuyết tật mà không thể tới thư viện được tạo điều kiện sử dụng tài nguyên thông tin tại nhà thông qua dịch vụ thư viện lưu động hoặc gửi qua bưu chính, không gian mạng khi có yêu cầu phù hợp với hoạt động của thư viện...

Để Luật Thư viện phát huy hết hiệu quả, đi vào thực tế, bà Vũ Dương Thúy Ngà (Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL) nêu rõ: “Từ các cấp lãnh lãnh đạo, người quản lý thư viện, nhân viên thư viện, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thư viện, các cộng tác viên đến người sử dụng thư viện phải có ý thức chấp hành nghiêm túc những gì Luật đề ra. Để có được điều đó, công tác phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thư viện, các văn bản hướng dẫn như Nghị định, Thông tư và các văn bản quy định liên quan cần được thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả”.

Tải Luật thư viện tại đây

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

baovanhoa.vn

Tin liên quan