Họp báo Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Sáng 18/11/2020, tại TP. Hà Nội, Sở Du lịch TP. Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về các hoạt động tại Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

 Sáng 18/11/2020, tại TP. Hà Nội, Sở Du lịch TP. Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về các hoạt động tại Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Toàn cảnh buổi Họp báo

Diễn đàn là hoạt động liên kết du lịch quy mô lớn giữa Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương: Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 27 và 28-11/2020 tại Hội An tỉnh Quảng Nam với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa".

Diễn đàn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống độc đáo được kết nối giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Từ đó, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, liên vùng, thu hút du lịch đến các địa phương liên kết.