Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
101

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
102

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
103

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
104

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
105

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn
106

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao