Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
82

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
83

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
84

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
85

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
86

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thư viện
87

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện
88

Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thư viện
89

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện
90

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
91

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Xem chi tiết >>
Văn hóa
92

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Văn hóa
93

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Xem chi tiết >>
Văn hóa
94

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
95

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Xem chi tiết >>
Văn hóa
96

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện

Xem chi tiết >>
Văn hóa
97

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem chi tiết >>
Du lịch
98

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
99

Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
100

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao