Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
81

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
82

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn
83

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn
84

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
85

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

Xem chi tiết >>
Nghệ thuật biểu diễn
86

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
87

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem chi tiết >>
Văn hóa
88

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
89

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
90

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Xem chi tiết >>
Du lịch
91

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Xem chi tiết >>
Du lịch
92

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
93

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
94

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem chi tiết >>
Du lịch
95

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
96

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Xem chi tiết >>
Du lịch
97

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
98

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
99

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
100

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Gia đình