Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
61

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
62

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
63

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem chi tiết >>
Du lịch
64

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Xem chi tiết >>
Điện ảnh
65

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
66

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
67

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
68

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
69

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
70

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
71

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
72

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
73

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
74

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy

Xem chi tiết >>
Du lịch
75

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Quảng cáo
76

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
77

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Xem chi tiết >>
Du lịch
78

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
79

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
80

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa