Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
41

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
42

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
43

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
44

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
45

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
46

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
47

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
48

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
49

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Xem chi tiết >>
Văn hóa
50

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Xem chi tiết >>
Văn hóa
51

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Xem chi tiết >>
Văn hóa
52

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Xem chi tiết >>
Văn hóa
53

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
54

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Xem chi tiết >>
Gia đình
55

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
56

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
57

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
58

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
59

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
60

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa