Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
22

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Xem chi tiết >>
Du lịch
23

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Xem chi tiết >>
Du lịch
24

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Xem chi tiết >>
Văn hóa
25

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Xem chi tiết >>
Văn hóa
26

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Xem chi tiết >>
Du lịch
27

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
28

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Xem chi tiết >>
Du lịch
29

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Xem chi tiết >>
Du lịch
30

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Xem chi tiết >>
Du lịch
31

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem chi tiết >>
Du lịch
32

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Xem chi tiết >>
Du lịch
33

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Xem chi tiết >>
Văn hóa
34

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem chi tiết >>
Thư viện
35

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Xem chi tiết >>
Thư viện
36

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
37

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
38

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
39

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
40

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao