Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
21

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
22

Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
23

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
24

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
25

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
26

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
27

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
28

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Xem chi tiết >>
Du lịch
29

Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Xem chi tiết >>
Văn hóa
30

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
31

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
32

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Xem chi tiết >>
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
33

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Văn hóa
34

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Xem chi tiết >>
Di sản văn hóa
35

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
36

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
37

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
38

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Gia đình
39

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao
40

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

Xem chi tiết >>
Thể dục thể thao